"Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla
wszystkich, którzy są w potrzebie”.

 

"DZIĘKUJEMY...

...Matce Bożej za to, że rozumie nasze problemy i od pierwszych chwil czuwa nad naszym dzieckiem.

Naszej rodzinie za ogromne wsparcie szczególnie w tym początkowym, najcięższym dla nas okresie. Naszym przyjaciołom, którzy byli i są z nami, co jest dla nas bardzo ważne mimo, że my nie zawsze potrafimy dać im to odczuć. Dziękujemy znajomym i nieznajomym, sąsiadom tym bliskim i dalszym, osobom, które znają nas dłużej i , którzy mieli z nami kontakt przez chwile i tym anonimowym. Dziękujemy  wszystkim, którzy włączyli się do akcji pomocy poprzez propagowanie informacji o 1% dla JUSTYNKI.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich tych, którzy przekazali 1%  swojego podatku na subkonto Justynki w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą. Strona ta daje nam jedyną możliwość by Państwu Podziękować, gdyż Urzędy Skarbowe nie przekazują danych osobowych swoich podatników i  nie możemy do Was dotrzeć osobiście.

Wyrazy wdzięczności kierujemy  do wszystkich, którzy wspierają nas finansowo, często spontanicznie i anonimowo. Zebrana suma pozwala nam na kompleksowe leczenie naszej córeczki.

Leczenie Justynki jest bardzo kosztowne, a my staramy się zapewnić jej możliwie najlepszą opiekę i najskuteczniejszą terapię.

Dzięki Waszej pomocy możemy Jej to zapewnić.

 

Rodzice Justynki